Latest Posts

Drive-by download

Något som blivit vanligare är det som benämns Drive-by download. En så kallad Drive-by download innebär i regel ett slags sabotage mot en användares dator. Något har laddats ned från vanligen från Internet utan att användaren uppmärksammats på att så…
Read more

Datasäkerhet

SOU 2014:13 – Digitaliseringskommissionens rapport, ”En digital agenda i människans tjänst – en ljusnande framtid kan bli vår” har kommit fram till att en ambition för sakområdet är att användning av it och internet ska präglas av säkerhetsmedvetande och tillit….
Read more