Latest Posts

Skydda din inkorg mot spam

Idag använder så gott som alla sin mejl dagligen, både genom att skicka och ta emot e-post. Men förutom de meddelanden som vi faktiskt vill ha, som gäller jobb eller vänner, får vi också en stor mängd oönskade meddelanden, så…
Read more

Lösenord

Idag känner de flesta till att det är viktigt att ha ett uppdaterat anti-virusprogram installerat på datorn. Likaså att det finns andra program som särskilt skyddar mot keyloggers, annons- och spionprogram och trojaner med mera. Trots att gemene man känner…
Read more

Drive-by download

Något som blivit vanligare är det som benämns Drive-by download. En så kallad Drive-by download innebär i regel ett slags sabotage mot en användares dator. Något har laddats ned från vanligen från Internet utan att användaren uppmärksammats på att så…
Read more

Datasäkerhet

SOU 2014:13 – Digitaliseringskommissionens rapport, ”En digital agenda i människans tjänst – en ljusnande framtid kan bli vår” har kommit fram till att en ambition för sakområdet är att användning av it och internet ska präglas av säkerhetsmedvetande och tillit….
Read more