Brandväggar

En brandvägg är ett oumbärligt hjälpmedel för att skydda en dator mot olika former av dataintrång. En brandvägg kan vara en dedikerad dator (vilket kallas en hårdvarubrandvägg) eller ett program som installeras i en generell dator (vilket kallas mjukvarubrandvägg). Man skiljer också mellan så kallade nätverksbrandväggar, som ansluts mellan två (eller fler) nätverk, till exempel mellan internet och ett privat nätverk, och personliga brandväggar. Den förstnämnda typen av brandvägg brukar vara placerad nära nätverkets router, eller installerad som en del i routern, medan den sistnämnda installeras i själva datorn som brandväggen ska skydda.d-link-87715_960_720

En brandväggs syfte är att avvärja eventuella intrång på alla datorer som är anslutna till ett nätverk. Det gör den genom att analysera all trafik som kommer in och går ut ur nätverket, och blockera de IP-paket som inte är behöriga. För att brandväggen ska kunna avgöra vilka som är behöriga eller inte utgår den från vissa förutbestämda regler som satts upp av brandväggens programvara och, ibland, av systemadministratören. Några exempel på de faktorer som brandväggen kan använda för att avgöra om den ska blockera eller släppa igenom trafik är IP-adress, portnummer, fysiskt gränssnitt och särskilt innehåll.

De flesta datoranvändare tänker sannolikt inte på att brandväggen finns i datorn och skyddar dem från intrång, men de skulle märka om brandväggen avaktiverades eller slutade fungera, eftersom datorn snart skulle vara infekterad med en mängd skadlig kod. Det som är problematiskt är att det inte går att utföra ett generellt test för att se om brandväggen ”fungerar” – det går bara att kontrollera om den skyddar mot specifika attacker, genom att prova att utföra dessa attacker mot datorn. Förr hade dock Post- och telestyrelsen en tjänst som de kallade ”Testa datorn”, som var ett brandväggstest för hemanvändare, för att de skulle kunna kontrollera hur säker deras brandvägg, och således även deras dator, var. Den tjänsten stängdes dock ner i samband med att de tjänster som PTS tidigare handhavde relaterade till information om internetsäkerhet flyttade till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Om du känner att du skulle behöva utöka dina generella IT-kunskaper för att bättre kunna se över säkerheten på din dator, kan en IT-utbildning hos Addskills vara något för dig. Då kommer du inte bara att kunna hantera din brandvägg, utan de flesta andra dataproblem som kan tänkas dyka upp.