Smidig och säker avatalshantering med Precisely

För företagare kan avtalshantering vara en syssla som tar mycket tid från det vanliga arbetet. Avtalen skyddas kanske inte heller på det sätt de borde utan finns i en mapp på en dator. Det finns dock sätt att komma runt det problemet. Vi berättar hur här.

Plattform för säker avtalshantering

Företaget Precisely har kommit på något så smart som en säker plattform för avtalshantering. Besök gärna https://precisely.se/sv/ för att få en uppfattning om vad det handlar om. Vi berättar också närmare här:

Avtal omgärdas idag av en hel del administration, dessutom måste de förvaras säkert eftersom de är viktiga handlingar. Det Precisely tillhandahåller är en plattform som förenklar avtalshanteringen och gör den mycket säkrare. Bland annat kan du här generera automatiska avtal genom att fylla i förutbestämda frågor. På så sätt får du säkra avtal som håller juridiskt, något som annars kan vara knivigt. Plattformen hjälper dig också med att kategorisera dina avtal så att du lätt kan söka efter dem och därför slipper leta stressat bland mappar och arkiv på din dator. De erbjuder även digital signering, vilket förenklar avtalsprocessen otroligt mycket eftersom fysiska papper slipper skickas eller faxas fram och tillbaka. Du får dessutom påminnelser när avtal håller på att gå ut så att du enkelt kan uppdatera dem. Det bästa med Precisely är nog dock den höga datasäkerheten. Vi berättar mer om den i nästa stycke.

Så hålls dokumenten säkra

Avtal är viktiga handlingar som bör förvaras på ett säkert sätt så att inte obehöriga kan komma åt dem. Att förvara dem på sin dator är knappast säkert eftersom den är lätt att komma åt för hackare. När du har dina avtal på Precisely förvarar du dem i ett moln som är skyddat med så kallad TLS-kryptering. Det är en säkerhetskryptering som matchar de krypteringar som banker använder sig av. Du kan med andra ord vara säker på att dina avtal och uppgifter hålls riktigt säkra. Vid överföring av data krypteras den med ECDHE P-256 AES-128-bitar så att alla uppgifter hålls hemliga. Deras servrar förvaras också på ett säkert ställe där ingen annan än behörig säkerhetspersonal kan få tillträde, ytterligare en säkerhetsåtgärd som gör den här plattformen riktigt pålitlig att använda sig av.

Därför ska du skaffa Precisely till företaget

Svämmas du över av avtal och önskar att övrig personal också kunde sköta avtalshantering? Då är plattformen Precisely ett perfekt verktyg för att kunna göra det möjligt. Eftersom man här kan generera automatiska avtal som håller juridiskt behöver inte den som skriver dem vara utbildad i området. Det gör att du kan lägga ut jobbet på övrig personal.

Förvarar du idag dina avtal på ett osäkert sätt? Det är viktigt att vara medveten om att dataintrång är mycket vanligt idag och kan ställa till med många problem. Genom att istället förvara era avtal i ett moln som är noga krypterat skyddar ni era dokument på ett effektivt sätt.