Cyberbrottslighet – ett hot mot svenska företag

Cyberhoten mot svenska företag har ökat stort under senare år. Situationen är alarmerande men de flesta företagen anser att vårt samhälle inte är rustat för att klara de ökade cyberhoten. Skadorna är tyvärr många gånger större än vad de drabbade företagen först trott. Förutom att cyberhoten blivit mer komplexa har cyberbrottslingarna dessutom varierande syften för sina attacker.

Cyberbrott handlar om allt från politiskt motiverad brottslighet till ekonomisk brottslighet. Några av de ökade riskerna för företag är molntjänster samt olika typer av tredjepartsrisker som till exempel outsourcing. Det innebär att effektiva säkerhetsåtgärder behöver utvecklas för att möta den snabba utvecklingen av teknik. Exempelvis molntjänster behöver bli betydligt bättre på säkerhet och näringslivet bör prioritera cybersäkerheten som en viktig del av riskhanteringen i styrelsearbetet.

Trots att många företag har investerat i påkostade och starka IT-skydd utgör medarbetare den största risken gällande cybersäkerhet. Anledningen är att cyberbrottslingar går runt företagens starka IT-skydd genom att försöka komma åt anställdas inloggningsinformation. Därför behöver skyddet stärkas för medarbetare genom att till exempel introducera tvåfaktorsautentisering för inloggning.

Dagens företag behöver vara synliga och finnas tillgängliga online. Förutom internetsäkerhet behöver ett företag även ha en attraktiv och unik grafisk design. Klingit är ett företag som på ett billigare och enklare sätt producerar högkvalitativ grafisk design. Hos Klingit kommer ditt företag att få tillgång till en skräddarsydd process för hela designflödet med snabb leverans. Klingit erbjuder även en abonnemangsmodell som ett kostnadseffektivt och smart alternativ. Klingit prioriterar givetvis säkerhet, trygghet samt sekretess.

Verizons vd, Lowell C Macadam, uttalade ”det handlar inte om ifall du kommer att hackas, utan när.” Det finns kostsamma och bra IT-skydd på marknaden men ett företag kan förhindra många cyberattacker med relativt billiga lösningar. Givetvis bör ett företag alltid ha ett bra antivirusprogram för att upptäcka samt hantera olika typer av hot. Även utbildning av personalen behövs för att höja deras säkerhetstänk när de använder sina mobila enheter utanför kontoret. Idag finns dessutom intelligenta appar för mobilen som exempelvis Keeply. Denna app gör det bland annat möjligt för anställda att spara viktig information som exempelvis lösenord i en separat del av mobilen.

Företag kan öka säkerheten på sin webbplats genom att installera en prestandahöjare som bland annat Incapsula eller Cloudflare. Dessa är freemium-tjänster vilket innebär att de erbjuder en gratis tjänst där endast uppgraderingsalternativ kostar pengar. Deras funktion är att sitta framför företagets webbplats för att blockera skadliga angrepp såsom manipulation av innehåll eller nedsläckning av webbplatsen. Det kan nämnas att Cloudflare har andra nivåer förutom gratisversionen (pro, business samt enterprise) men att installera gratistjänsten är en bra början. Ytterligare funktioner som dessa tjänster erbjuder är möjligheten att blockera fientliga botar eller specifika IP-adresser genom att visa CAPTCHA för besökare.