Anti spyware/virusskydd/anti malware

John McAfee

Har du någonsin hört talas om John McAfee? Han är ett känt namn inom antivirus-branschen och han står bland annat bakom programmet McAfee Antivirus. Hans antivirusprogram lanserades redan 1987 och har gjort John McAfee till en väldigt förmögen man. Numera…
Read more

Adblock

För många internetanvändare har webbläsartillägget Adblock Plus blivit omistligt. Applikationen skyddar mot spyware och annat som kan skada din dator, men dess mest uppskattade funktion är nog att den blockerar nästan all reklam: från bannerannonser till pop-ups. I ett läge…
Read more

De vanligaste bedrägerierna på nätet

Det kanske bästa sättet att skydda sig på nätet är inte antivirusprogram och brandväggar i massor, utan kunskap. Genom att ha kännedom om de vanligaste fällorna och hur de fungerar, kan man lättare undvika dem och skydda sig mot dem….
Read more

Brandväggar

En brandvägg är ett oumbärligt hjälpmedel för att skydda en dator mot olika former av dataintrång. En brandvägg kan vara en dedikerad dator (vilket kallas en hårdvarubrandvägg) eller ett program som installeras i en generell dator (vilket kallas mjukvarubrandvägg). Man…
Read more

Barnsäkerhet på internet

Ända sedan internet blev tillgängligt för de flesta i våra hem har diskussionen pågått hur vi kan skydda våra barn på internet. Det finns en rad risker för barn som använder internet, alltifrån ”farliga främlingar” till olämpligt innehåll och virus…
Read more

Skydda din inkorg mot spam

Idag använder så gott som alla sin mejl dagligen, både genom att skicka och ta emot e-post. Men förutom de meddelanden som vi faktiskt vill ha, som gäller jobb eller vänner, får vi också en stor mängd oönskade meddelanden, så…
Read more

Lösenord

Idag känner de flesta till att det är viktigt att ha ett uppdaterat anti-virusprogram installerat på datorn. Likaså att det finns andra program som särskilt skyddar mot keyloggers, annons- och spionprogram och trojaner med mera. Trots att gemene man känner…
Read more

Drive-by download

Något som blivit vanligare är det som benämns Drive-by download. En så kallad Drive-by download innebär i regel ett slags sabotage mot en användares dator. Något har laddats ned från vanligen från Internet utan att användaren uppmärksammats på att så…
Read more

Datasäkerhet

SOU 2014:13 – Digitaliseringskommissionens rapport, ”En digital agenda i människans tjänst – en ljusnande framtid kan bli vår” har kommit fram till att en ambition för sakområdet är att användning av it och internet ska präglas av säkerhetsmedvetande och tillit….
Read more

daisychain