Drive-by download

Något som blivit vanligare är det som benämns Drive-by download. En så kallad Drive-by download innebär i regel ett slags sabotage mot en användares dator. Något har laddats ned från vanligen från Internet utan att användaren uppmärksammats på att så kommer att ske, i förväg. Oftast handlar det om att någon slags adware, spyware eller sabotageprogram, laddats ned tillsammans med det som användaren avsåg att ladda ned. Cyberattacker sker så ofta som var tredje sekund. Numera smygs malware in i minnet på datorerna genom just genom Drive-by download-tekniken, vilket gör dem betydligt svårare att upptäcka.

Adware
Adware är den engelska benämningen för det som på svenska kallas för annonsprogram. En del använder benämningen reklamprogram. Det kan handla om program som användaren får använda mot att programmet visar reklam på datorn, som exempelvis gratisversionen av Spotify. Andra gånger kan det vara så att användaren upptäcker att datorn beter sig märkligt och att den känns trög och seg. Då är det förmodligen en dold installation av ett adware som laddats ned genom en Drive-by download. Något många känner igen och som skapar stark irritation hos den som drabbas av det.

Oönskade program kan tas bort
Skönt att känna till är att en övervägande del av oönskade program kan tas bort. Program som Ad-Aware och Spybot – Search & Destroy kan vara behjälpliga. De tillhör de större programmen på området och bör uppdateras regelbundet.

computer network security concept

Malware
Malware eller malicious software motsvarar bäst begreppet sabotageprogram på svenska. Sabotageprogram innefattar allt som installeras på en dator utan administratörens eller användarens samtycke.  Det gäller naturligtvis även datornätverk. Sabotageprogrammen kan vara adware som nämndes ovan men även vara maskar, virus, trojaner, spyware eller keyloggers. Alltså viktigt att se still att ha ett uppdaterat virusprogram också.

Ratware
Ratware är en särskild sorts skadlig kod som används av för massutskick av skräppost över Internet. Den drabbade användaren är inte medveten om att dennes dator används till sådant.

Backdoors
Trojaner som laddats ned och installerats utan användarens samtycke kan ge andra med mindre gott uppsåt tillgång till en användares dator.

Keyloggers
Det förekommer också så kallade keyloggers som registrerar användarens knapptryckningar. Därmed kan de skicka informationen vidare i loggar som innehåller användarens lösenord till olika webbplatser som webbutiker, internetbanker och olika spelsajter.