Lösenord

Idag känner de flesta till att det är viktigt att ha ett uppdaterat anti-virusprogram installerat på datorn. Likaså att det finns andra program som särskilt skyddar mot keyloggers, annons- och spionprogram och trojaner med mera. Trots att gemene man känner till allt det, så är det alldeles för vanligt att ett och samma lösenord används på flera webbplatser. Inte nog med det, väldigt många användare har alldeles för lätta lösenord. Många använder sig exempelvis av lösenordet ”123456”. Säkerheten i ett IT-system är i allra högsta grad beroende på att ingen annan än den autentiserade användaren har tillgång till det lösenordet ifråga.

Svagaste länken
Det betyder att det är de individuella användarnas val av lösenord, men även användarnamn, som är de svagaste länkarna i ett IT-system. Användningen av både lösenord och användarnamn används för att ge en användare tillgång till en resurs som en webbutik, en bank eller annan resurs som e-prenumerationer. Genom att uppge lösenord och användarnamn anses användaren ha legitimerat sig och att man har rätt att ha tillgång till den resurs man loggar in till. Med styrkan i lösenordet ökar så säkerheten i det system användare loggar in på.

Smart phone on dark vintage wood with flying icons

Sabotageprogram
Förutom en del alldeles för enkla lösenord förekommer skurkar i den digitala världen som arbetar hårt för att ta fram olika sorters sabotageprogram. En sort kallas keyloggers. Då en dator blivit smittad med ett keyloggningsprogram, registrerar sabotageprogrammet användarens knapptryckningar på datorns tangentbord. På så sätt får den som smittat datorn tillgång till allt från användaruppgifter till lösenord. I de fallen hjälper det inte hur starkt ett lösenord än är.

Säkrare lösenord
Även om keyloggningsprogram kan få tillgång till lösenord genom användarens knapptryckningar så kan man göra internetaccessen säkrare. Installation av en brandvägg, lösenord och med rätta inställningar så kan inloggning från nätet förhindras. För att tillåtas logga in kan inloggning ske endast från speciellt tillägnade datorer.

Användare bör ha lösenord som består av minst åtta tecken och då inte enbart bokstäver och siffror. Man bör inte använda sig av sitt personnummer, inte heller barnens namn. Då är det betydligt bättre med längre fraser. Tänk på att inte förvara lösenordet nedskrivet vare sig på eller i närheten av datorn.